Trajanje kursa

10 sedmica

prijavi se!

Sedmični broj sati

6 školskih časova

prijavi se!

Predmet

Njemački jezik

prijavi se!

Način učenja

Klasična nastava

prijavi se!

Težina kursa

Pripremni

prijavi se!

Stečeno znanje

Elementarna jezička primjena

prijavi se!