64958-200.png
Kurs: Njemačkog jezika - Nivo A1

Steknuta znanja

Opis kursa

Polaznici kursa njemačkog jezika A1 nivoa, nakon odslušane nastave i usvojenog znanja mogu razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba.

Mogu predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve svari imaju – i odgovoriti na pitanja ove vrste.

U stanju su sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu.