NJEMAČKI JEZIK – NIVO A1

Elementarna jezička primjena

TRAJANJE KURSA

10 sedmica

SEDMIČNI BROJ SATI

6 školskih časova

PREDMET

Njemački jezik

NAČIN UČENJA

Klasična nastava

TEŽINA KURSA

Pripremni

STEČENO ZNANJE

Elementarna jezička primjena

ONLINE PRIJAVA NA KURS

Na kurseve se možete prijaviti popunjavanjem online prijave ili putem telefona: +387 61 387 508