64958-200
Kurs: Njemačkog jezika: Nivo A2

Steknuta znanja

Opis kursa

Polaznici kursa njemačkog jezika A2 nivoa, nakon odslušane nastave i usvojenog znanja mogu razumjeti rečenice i izraze koji se često upotrebljavaju, a koji su povezani sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina).

Mogu se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima.

U stanju su uz pomoć jednostavnih sredstava opisati vlastito porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.