avs logo

NAŠI KURSEVI

Neformalno obrazovanje se primjenjuje uvijek i svuda, a na vama je samo da iskoristite sve njegove benefite.

Neformalno obrazovanje se vrlo često povlači u svim razgovorima koji se tiču zaposlenja, studiranja, karijere i slIčnih važnih pitanja. Za ovo postoji vrlo dobar razlog – neformalno obrazovanje je u današnje vrijeme ključ za uspjeh, bilo da pretendujete na zaposlenje u perspektivnoj kompaniji ili planirate sopstveni biznis.

Neformalno obrazovanje nema rok trajanja i bazira se na konceptu kontinuiranog obrazovanja koje može da traje čitav život, a koje nije opterećeno ispitnim rokovima i ocjenama. Njegove efekte možete primjetiti na radnom mjestu, u svakodnevnoj komunikaciji, kao i u ustavovima koje formirate prema sveMu što vas okružuje

Neformalno obrazovanje se tako primjenjuje uvijek i svuda, a na vama je samo da iskoristite sve njegove benefite.

Šta je neformalno obrazovanje?

Neformalno obrazovanje se odvija neformalno u institucijama, organizacijama ili manjim grupama. Bez obzira na to, ovakvo obrazovanje takođe posjeduje određenu strukturu, plan i tempo učenja, kao i pravila prilagođena potrebama ciljne grupe. Pod neformalnim obrazovanjem se podrazumjevaju kursevi, obuke, ljetnje škole, seminari i slični programi koji imaju edukativnu dimenziju, ali se odvijaju van formalnog obrazovnog okvira.

Neformalno obrazovanje je fakultativno i nijednim propisom nije obavezujuće za bilo koga. Završetak neformalnog obrazovanja se obično završava dodjelom uvjerenja/ sertifikata koji takođe nisu u vezi sa formalnim sistemom obrazovanja.

U okviru naše agencije pružamo usluge neformalnog obrazovanja u vidu kurseva njemačkog jezika i kurseva za njegovatelje/ice starih, nemoćnih i invalidnih lica. Sve edukacije se izvode u skladu sa andragoškim standardima od strane visokokvalificiranih predavača

NAŠI KURSEVI